Specifikace zabezpečení

Podrobný popis ochranných opatření nutných k ochraně informačního systému.


Security Specification

Detailed description of the safeguards required to protect an information system.

Použito v metodice