Společná kontrola

Kontrola zabezpečení, která je zděděna jedním nebo více organizačními informačními systémy.


Common Control

A security control that is inherited by one or more organizational information systems.

Použito v metodice