Společné kritéria

Správní dokument, který poskytuje komplexní a důslednou metodu specifikace bezpečnostních funkcí a požadavků na zabezpečení produktů a systémů.


Common Criteria

Governing document that provides a comprehensive, rigorous method for specifying security function and assurance requirements for products and systems.

Použito v metodice