Společné zařízení pro plnění

Plnící zařízení nebo klíčový nakladač je modul používaný k načtení kryptografických klíčů do elektronických šifrovacích strojů. Pozdější šifrovací systémy NSA obsahovaly konektor sériového portu a vyvinuli několik společných zařízení pro výplně (CFD), které by mohly být použity s více systémy.


Common Fill Device

A fill device or key loader is a module used to load cryptographic keys into electronic encryption machines. Later NSA encryption systems incorporated a serial port fill connector and developed several common fill devices (CFDs) that could be used with multiple systems.

Použito v metodice