Společný nosič

1) Společnost nabízející služby veřejnosti prostřednictvím drátů nebo satelitních systémů.

2. Dopravce, který slouží všem veřejnosti, sleduje plán, přepravuje určený náklad a je nositelem smlouvy nebo přepravy.


Common Carrier

1) Company offering services to the public over wires or satelite systems.

2) A transporter that serves all public, follows a schedule, carries specified cargo, and is the carrier of the contract or carriage. Refer to contract carrier.

Použito v metodice