Společný text

Struktura a řada požadavků definovaných Mezinárodní organizací pro normalizaci, které jsou v revidovaném znění začleněny do všech mezinárodních standardů systému řízení.

Použito v metodice