Společný text

Struktura a řada požadavků definovaných Mezinárodní organizací pro normalizaci, které jsou v revidovaném znění začleněny do všech mezinárodních standardů systému řízení.


Common Text

A structure and series of requirements defined by the International Organization for Standardization, that are being incorporated in all management system International Standards as they are revised.

Použito v metodice