Spoléhající se strana

Účetní jednotka, která se spoléhá na token a pověření odběratele nebo na tvrzení ověřovatele o totožnosti navrhovatele, zpravidla zpracovává transakci nebo uděluje přístup k informacím nebo systému.


Relying Party

An entity that relies upon the Subscriber's token and credentials or a Verifier's assertion of a Claimant’s identity, typically to process a transaction or grant access to information or a system.

Použito v metodice