Spolupráce na dálku

Postup, kterým se vzdálené kryptografické zařízení opakuje elektronicky s konkrétními akcemi požadovanými operátorem přijímacího terminálu. Synonymum kooperativního vzdáleného rekeingu.


Cooperative Remote Rekeying

Procedure by which a distant crypto-equipment is rekeyed electronically, with specific actions required by the receiving terminal operator. Synonymous with cooperative remote rekeying.

Použito v metodice