Spolupráce na dálku

Postup, kterým se vzdálené kryptografické zařízení opakuje elektronicky s konkrétními akcemi požadovanými operátorem přijímacího terminálu. Synonymum kooperativního vzdáleného rekeingu.

Použito v metodice