Sponzor sítě

Jednotlivec nebo organizace odpovědná za uvedení bezpečnostní politiky vynucené sítí, navržení architektury zabezpečení sítě pro správné prosazování této politiky a zajištění toho, aby byla síť implementována takovým způsobem, že je tato zásada prosazována.


Network Sponsor

Individual or organization responsible for stating the security policy enforced by the network, designing the network security architecture to properly enforce that policy, and ensuring that the network is implemented in such a way that the policy is enforced.

Použito v metodice