Spoofing

Zpracování odesílací adresy přenosu za účelem získání nelegálního přístupu do zabezpečeného systému.


Spoofing

Faking the sending address of a transmission in order to gain illegal entry into a secure system.

Použito v metodice