Spotřebitelská spotřeba

Spotřebitelská spotřeba je specifický dopad, který mohou mít technologie na bázi spotřebitelů na podniky. Odráží to, jak budou podniky postiženy a mohou využívat nové technologie a modely, které vycházejí a vyvíjejí ve spotřebitelském prostoru, spíše než v podnikovém sektoru IT.


Consumerization

Consumerization is the specific impact that consumer-originated technologies can have on enterprises. It reflects how enterprises will be affected by, and can take advantage of, new technologies and models that originate and develop in the consumer space, rather than in the enterprise IT sector.

Použito v metodice