Správa certifikátů

Proces, při kterém jsou certifikáty (jak jsou definovány výše) generovány, uloženy, chráněny, přenášeny, načteny, používány a zničeny.


Certificate Management

Process whereby certificates (as defined above) are generated, stored, protected, transferred, loaded, used, and destroyed.

Použito v metodice