Správa klíčů

Činnosti spojené s manipulací s kryptografickými klíči a dalšími souvisejícími bezpečnostními parametry (např. IV a hesly) během celého životního cyklu klíčů, včetně jejich generování, ukládání, zřízení, vstupu a výstupu a nulování.


Key Management

The activities involving the handling of cryptographic keys and other related security parameters (e.g., IVs and passwords) during the entire life cycle of the keys, including their generation, storage, establishment, entry and output, and zeroization.

Použito v metodice