Správa oprav

Oblast správy systémů, která zahrnuje získávání, testování a instalaci více záplat (kódových změn) do spravovaného počítačového systému za účelem udržování aktuálního softwaru a často řešení bezpečnostních rizik.


Patch Management

An area of systems management that involves acquiring, testing and installing multiple patches (code changes) to an administered computer system in order to maintain up-to-date software and often to address security risk.

Použito v metodice