Správa oprávnění

Definování a správa zásad a procesů, které definují způsob, jakým je uživateli poskytována přístupová práva k podnikovým systémům. Řídí správu dat, která tvoří oprávnění uživatele a další atributy, včetně ukládání, organizace a přístupu k informacím v adresářích.

Použito v metodice