Správa oprávnění

Definování a správa zásad a procesů, které definují způsob, jakým je uživateli poskytována přístupová práva k podnikovým systémům. Řídí správu dat, která tvoří oprávnění uživatele a další atributy, včetně ukládání, organizace a přístupu k informacím v adresářích.


Privilege Management

The definition and management of policies and processes that define the ways in which the user is provided access rights to enterprise systems. It governs the management of the data that constitutes the user’s privileges and other attributes, including the storage, organization and access to information in directories.

Použito v metodice