Správa záznamů

Proces označování informací pro požadavky na vedení záznamů, jak je stanoveno ve federálním zákoně o archivech a v národních požadavcích na archivaci a záznamy.


Records Management

The process for tagging information for records-keeping requirements as mandated in the Federal Records Act and the National Archival and Records Requirements.

Použito v metodice