Správa záznamů

Proces označování informací pro požadavky na vedení záznamů, jak je stanoveno ve federálním zákoně o archivech a v národních požadavcích na archivaci a záznamy.

Použito v metodice