Správce informací

Agent úředníka se statutárním nebo provozním orgánem pro specifické informace a odpovědnost za zavedení kontrol pro jeho vytváření, shromažďování, zpracování, šíření a likvidaci.


Information Steward

An agency official with statutory or operational authority for specified information and responsibility for establishing the controls for its generation, collection, processing, dissemination, and disposal.

Použito v metodice