Správce registrace osob

Řídící úloha, která je zodpovědná za registraci uživatelů, tj. Uživatelů, kteří jsou lidmi.


Personnel Registration Manager

The management role that is responsible for registering human users, i.e., users that are people.

Použito v metodice