Správce registrace zařízení

Řídící úloha, která je zodpovědná za provádění aktivit týkajících se registrace uživatelů, které jsou zařízeními.


Device Registration Manager

The management role that is responsible for performing activities related to registering users that are devices.

Použito v metodice