Správce systému

Osoba odpovědná za instalaci a údržbu informačního systému, zajišťující efektivní využití informačního systému, adekvátní bezpečnostní parametry a řádnou implementaci zavedených zásad a postupů pro zajištění informací.

Použito v metodice