Správce systému

Osoba odpovědná za instalaci a údržbu informačního systému, zajišťující efektivní využití informačního systému, adekvátní bezpečnostní parametry a řádnou implementaci zavedených zásad a postupů pro zajištění informací.


System Administrator

Individual responsible for the installation and maintenance of an information system, providing effective information system utilization, adequate security parameters, and sound implementation of established Information Assurance policy and procedures.

Použito v metodice