Správce zápisu

Řídící úloha, popisující dobře plánované strategie a taktiky, aby vytvořila zápis instituce a splnila stanovené cíle. Strategie a taktiky jsou sbírány, analyzovány a využívány k předkládání úspěšných výsledků.


Enrollment Manager

The term that is used frequently in higher education to describe well-planned strategies and tactics to shape the enrollment of an institution and meet established goals. Strategies and tactics are informed by collection, analysis, and use of data to project successful outcomes.

Použito v metodice