Správnost

Matematický důkaz konzistence mezi specifikací a její implementací.


Correctness Proof

A mathematical proof of consistency between a specification and its implementation.

Použito v metodice