Spyware

Spyware může být nainstalován v počítači uživatele, aby shromažďoval osobní informace nebo sledoval aktivity procházení internetu.


Spyware

Spyware may be installed on a user's computer to collect personal information or monitor internet browsing activities.

Použito v metodice