Srovnání

Proces porovnání biometrické s dříve uloženou referencí.


Comparison

The process of comparing a biometric with a previously stored reference.

Použito v metodice