SSH

Bezpečnost Shell

Síťový protokol, který používá kryptografii pro zabezpečenou komunikaci, přihlášením k vzdálené příkazové řádce a vzdálené spouštění příkazů mezi dvěma síťovými počítači.


SSH

Secure Shell

Network protocol that uses cryptography to secure communication, remote command line login and remote command execution between two networked computers.

Použito v metodice