ST&E

Bezpečnostní test a hodnocení

Zkoumání a analýza ochranných opatření nutných k ochraně informačního systému, jak byla použita v provozním prostředí, k určení bezpečnostní polohy tohoto systému.


ST&E

Security Test & Evaluation

Examination and analysis of the safeguards required to protect an information system, as they have been applied in an operational environment, to determine the security posture of that system.

Použito v metodice