Stanovení rozhodnutí

Rozhodnutí oprávněného držitele oficiálních informací o tom, že budoucí příjemce požaduje přístup k určitým úředním informacím pro plnění úředních povinností.


Need To Know Determination

Decision made by an authorized holder of official information that a prospective recipient requires access to specific official information to carry out official duties.

Použito v metodice