Starší systém

Starší systém v kontextu výpočtů se týká zastaralých počítačových systémů, programovacích jazyků nebo aplikačního softwaru, které se používají namísto dostupných upgradovaných verzí. Starší systém je také znám jako starší platforma.


Legacy System

A legacy system, in the context of computing, refers to outdated computer systems, programming languages or application software that are used instead of available upgraded versions. A legacy system is also known as a legacy platform.

Použito v metodice