Start-Up KEK

Klíč pro šifrování klíčů, který společně využívá skupina potenciálních komunikujících subjektů a který se používá k vytváření taktických sítí ad hoc.

Použito v metodice