Start-Up KEK

Klíč pro šifrování klíčů, který společně využívá skupina potenciálních komunikujících subjektů a který se používá k vytváření taktických sítí ad hoc.

Start-Up KEK

Key-encryption-key held in common by a group of potential communicating entities and used to establish ad hoc tactical networks.

Použito v metodice