Statický klíč

Klíč, který je určen k relativně dlouhému používání a je obvykle určen pro použití v mnoha případech systému založení kryptografického klíče


Static Key

A key that is intended for use for a relatively long period of time and is typically intended for use in many instances of a cryptographic key establish scheme

Použito v metodice