Státní inspekce

Architektura brány firewall, která sleduje každé spojení procházející všemi rozhraními firewallu a zajišťuje, že jsou platné.


Stateful Inspection

A firewall architecture that tracks each connection traversing all interfaces of the firewall and makes sure they are valid.

Použito v metodice