Steganografie

Umění a věda komunikace způsobem, který skrývá existenci komunikace. Například obraz dětské pornografie může být skrytý v jiném grafickém souboru, zvukovém souboru nebo jiném formátu souboru.


Steganography

The art and science of communicating in a way that hides the existence of the communication. For example, a child pornography image can be hidden inside another graphic image file, audio file, or other file format.

Použito v metodice