Štítek citlivosti

Informace představující prvky bezpečnostních štítků subjektu a objektu. Názvy citlivosti jsou používány důvěryhodnou počítačovou základnou (TCB) jako základ pro povinná rozhodnutí o řízení přístupu.


Sensitivity Label

Information representing elements of the security label(s) of a subject and an object. Sensitivity labels are used by the trusted computing base (TCB) as the basis for mandatory access control decisions.

Použito v metodice