Stolní cvičení

Cvičení založené na diskusi, kde se pracovníci s úlohami a povinnostmi v konkrétním IT plánu setkávají v učebně nebo v breakoutových skupinách, aby ověřili obsah plánu diskutováním o svých úlohách v mimořádné situaci a jejich reakcích na určitou mimořádnou situaci. Facilitátor iniciuje diskusi tím, že předloží scénář a položí otázky založené na scénáři.

Použito v metodice