Střední certifikační úřad

Certifikační orgán, který je podřízen jinému certifikačnímu orgánu a má podřízené CA.


Intermediate Certification Authority

A Certification Authority that is subordinate to another CA, and has a CA subordinate to itself.

Použito v metodice