Studený start

Postup pro počáteční klíčování kryptografického zařízení.


Cold Start

Procedure for initially keying crypto-equipment.

Použito v metodice