Subjekt

Subjekt (aktivní prvek, který pracuje na informacích nebo stavu systému) nebo objekt (pasivní prvek, který obsahuje nebo přijímá informace).


Entity

Either a subject (an active element that operates on information or the system state) or an object (a passive element that contains or receives information).

Použito v metodice