Subjekt

Subjekt (aktivní prvek, který pracuje na informacích nebo stavu systému) nebo objekt (pasivní prvek, který obsahuje nebo přijímá informace).

Použito v metodice