Subsystém

Hlavní podskupina nebo složka informačního systému sestávající z informací, informačních technologií a pracovníků, kteří vykonávají jednu nebo více specifických funkcí.


Subsystem

A major subdivision or component of an information system consisting of information, information technology, and personnel that perform one or more specific functions.

Použito v metodice