Suite B

Zvláštní soubor kryptografických algoritmů vhodných pro ochranu národních bezpečnostních systémů a informací v celé vládě USA a pro podporu interoperability se spojenci a koaličními partnery.


Suite B

A specific set of cryptographic algorithms suitable for protecting national security systems and information throughout the U.S. government and to support interoperability with allies and coalition partners.

Použito v metodice