Symetrický klíč

Šifrovací klíč, který se používá k provádění kryptografické operace a jejího inverzního zpracování, například k šifrování a dešifrování, nebo k vytvoření ověřovacího kódu zpráv a k ověření kódu.


Symmetric Key

A cryptographic key that is used to perform both the cryptographic operation and its inverse, for example to encrypt and decrypt, or create a message authentication code and to verify the code.

Použito v metodice