Symetrický šifrovací algoritmus

Šifrovací algoritmy používající stejný tajný klíč pro šifrování a dešifrování.


Symmetric Encryption Algorithm

Encryption algorithms using the same secret key for encryption and decryption.

Použito v metodice