Systém mírného rázu

Informační systém, v němž je přiřazen minimální bezpečnostní cíl (tj. důvěrnost, celistvost nebo dostupnost) potenciální hodnotu dopadu středně závažného a žádný bezpečnostní cíl nemá potenciální hodnotu dopadu vysokého.


Moderate-Impact System

An information system in which at least one security objective (i.e., confidentiality, integrity, or availability) is assigned a potential impact value of moderate and no security objective is assigned a potential impact value of high.

Použito v metodice