Systém průmyslového řízení

Informační systém používaný pro řízení průmyslových procesů, jako je výroba, manipulace s produktem, výroba a distribuce.

Průmyslové řídicí systémy zahrnují systémy kontroly dohledu a sběru dat (SCADA), které se používají k řízení geograficky rozptýlených aktiv, stejně jako distribuované řídicí systémy (DCS) a menší řídicí systémy používající programovatelné logické řadiče pro řízení lokalizovaných procesů.


Industrial Control System

An information system used to control industrial processes such as manufacturing, product handling, production, and distribution.

Industrial control systems include supervisory control and data acquisition systems (SCADA) used to control geographically dispersed assets, as well as distributed control systems (DCS) and smaller control systems using programmable logic controllers to control localized processes.

Použito v metodice