Systém s nízkým nárazem

Informační systém, ve kterém jsou všechny tři bezpečnostní vlastnosti (tj. důvěrnost, integrita a dostupnost) přiřazeny potenciální hodnotě dopadu nízké.


Low-Impact System

An information system in which all three security properties (i.e., confidentiality, integrity, and availability) are assigned a potential impact value of low.

Použito v metodice