Systém s vysokým nárazem

Informační systém, ve kterém alespoň jeden bezpečnostní cíl (tj. Důvěrnost, celistvost nebo dostupnost) je přiřazen potenciální hodnotě dopadu FIPS 199 vysoké.


High-Impact System

An information system in which at least one security objective (i.e., confidentiality, integrity, or availability) is assigned a FIPS 199 potential impact value of high.

Použito v metodice