Systémová bezpečnostní kontrola

Bezpečnostní kontrola informačního systému, který nebyl označen jako společná bezpečnostní kontrola, nebo část hybridní kontroly, která má být implementována v rámci informačního systému.


System-Specific Security Control

A security control for an information system that has not been designated as a common security control or the portion of a hybrid control that is to be implemented within an information system.

Použito v metodice