Systémová bezpečnostní technika

Individuální odpovědnost za provádění inženýrských činností v oblasti zabezpečení informačních systémů.


Systems Security Engineering

Individual assigned responsibility for conducting information system security engineering activities.

Použito v metodice