Systémové aktiva

Veškerý software, hardware, data, administrativní, fyzické, komunikační nebo personální zdroje v rámci informačního systému.


System Assets

Any software, hardware, data, administrative, physical, communications, or personnel resource within an information system.

Použito v metodice