Systémové kalení

Proces eliminace co nejvíce bezpečnostních rizik odstraněním veškerých nepodstatných softwarových programů, protokolů, služeb a pomůcek ze systému.


System Hardening

A process to eliminate as many security risks as possible by removing all nonessential software programs, protocols, services and utilities from the system.

Použito v metodice