Systémové propojení

Přímé propojení dvou nebo více systémů IT za účelem sdílení dat a dalších informačních zdrojů.


System Interconnection

The direct connection of two or more IT systems for the purpose of sharing data and other information resources.

Použito v metodice